Utbildningar2020-02-07T11:14:59+00:00

Nu har du möjlighet att skaffa dig nödvändig utbildning och kompetens som krävs i dina olika byggprojekt. Läs mer och boka in dig på någon av våra utbildningar. Om inte de aktuella datumen eller orterna passar dig, fråga din byggsäljare om de genomför utbildningarna lokalt.

Kunskap är lätt att bära!

Anmäl dig här!

Vi går igenom arbetsmiljölagen, föreskrifter, beräkningar, var det är säkert att göra infästningar och draghållfasthet i olika material. Halvdag inklusive kunskapsprov och intyg ingår.

Vi ger de nödvändiga kunskaperna och behandlar bland annat lagar och ansvar, riskanalys och de nya sanktionsavgifterna. Heldag inklusive kunskapsprov och intyg ingår.

Anmäl dig här!

Om inte de här datumen eller orterna passar dig, fråga din byggsäljare om de genomför utbildningarna lokalt. Utbildningar, datum och orter för våra centrala utbildningar hittar du här ovanför. Efter anmälan kontaktar vi dig för mer information. Tänk på att anmälan är bindande!


*Obligatoriska fält

**Anmälan till vald utbildning och dess kostnad samt ort är bindande och kommer att faktureras.